Yönetim Planının Oluşturulması, Önemi ve Değiştirilmesi ?

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
YÖNETİM PLANI NASIL OLUŞTURULUR ?
Bir binanın yönetim şeklini hukuk ortamında belirleyen sözleşme olan yönetim planı, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne bağlı tapu müdürlüklerinden temin edilerek oluşturulur. Bina yönetimi, tapu müdürlüklerinden temin edebileceği yönetim planı taslağına kendi belirledikleri sözleşme maddelerini ekleyebilirler Kısacası binanın Anayasasıdır.

YÖNETİM PLANININ ÖNEMİ NEDİR ?
Gayrimenkul almaya karar veren kişilerin tapuda yer alan yönetim planı örneğini incelemesi sonradan doğabilecek pişmanlıkları önlemek amacıyla büyük önem taşır. Ayrıca bir binada, bina sakinleri arasında doğabilecek sıkıntılar da o binanın yönetim planı ile önlenebilir. Bunun yanı sıra kat irtifakı maddeleri ile konut sahipleri belirli haklara sahip olabilir.
Yönetim planı genel taslağında; zemin kat, birinci kat, diğer katlar ve teras katları ile ilgili oluşturulan maddeler yer alır. Bina içindeki uyulması gereken kurallar, koyulan yasaklar, bina sakinleri arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü, yönetici seçimi, toplantı zamanları gibi kat sahiplerinin önem vereceği konular yönetim planı içerisinde yer almaktadır.

YÖNETİM PLANI NASIL DEĞİŞTİRİLİR ?
Oluşturulan yönetim planının sonradan değiştirilmesi için bütün kat sahiplerinin beşte dördünün oyu olması gerekmektedir. Ayrıca kat sahiplerinin, 33’ncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları bulunmaktadır.
 
Üst