Yağmur Sularının Rögar'a Bağlanması

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
Çoğu Apartman ve Sitelerde yağmur suları (çatı inişleri, drenaj ve bahçe suları) Rögar'a verilmekte. Bu tamamen yasak olup ilgili belediye ve İSKİ'ye şikayet edildiğinde ve yahut Belediye ve İSKİ tarafından tespit edildiğinde yüksek miktarda apartmanınıza idari para cezası kesilmekte. İSKİ Atıksuların Kanalizasyon Deşarj Yönetmeliğinin 7.Maddesi uyarınca;

YAĞMUR SUYU DEŞARJLARI Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise; yağmur suları ve kirli olmayan bütün diğer yüzeysel drenaj suları atıksu kanallarına bağlanamaz.

Ve yine aynı yönetmeliğin 11.Maddesinin 7.fıkrasında şu şekilde belirtmekte;

11.7- Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu yerlerde atıksular ve yağmur suları (çatı ve bahçe suları, drenaj suları) için ayrı bina tesisatları yapılıp ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra atıksular atıksu kanalına, yağmur suları ve yeraltı drenaj suları da yağmur suyu kanalına verilir. Birleşik sistem kanal şebekesinin bulunduğu bölgelerde ise her iki parsel bacası birbiriyle birleştirilmek suretiyle atıksu parsel bacasından kanalizasyon şebekesine bağlantıları yapılır. Sonradan bu yolda ayrık sistem kanalizasyon şebekesi yapıldığında, atıksu parsel bacası atıksu kanalına, yağmur suyu parsel bacası yağmur suyu kanalına bağlanır.
 
Üst