Güncel Tebligat Kanunu Ek Madde 1

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
Apartman ve Sitelerde en çok karşılaşılan ve yöneticilerin ise bir türlü bağımsız bölümlere ulaşamamasına ilişkin düzenlenen ve Çok büyük bir açığı kapatan 7201 S. Tebligat kanunu Ek Madde 1'in leh'e dayalı halleri bu konumuzda açıklanmıştır.

Çoğu apartman yönetimleri ve profesyonel apartman yöneticileri yeni başladıkları binalarda boş dairelere ve ya dolu olup yurt dışında yaşayanlara yapılacak olan toplantı çağrısı, karar metni fotokopileri, işletme projeleri, ödeme emirleri gibi bir çok evrağı adres yetersizliğinden ulaştıramamaktadır. Dairenin aidat ve genel gider borçları ise birikip işin içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. İcra başlatılsa bile adres yetersizliğinden durdurulmaktadır.

Tebligat Kanunu Ek Madde 1 ise Tamamen bu açığı kapatmakla birlikte icraları ve yapılan tebligatları geçerli kılmaktadır.

Ek Madde 1.jpg

Tebligat Kanunu EK Madde 1
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır. Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.


Tebligat Kanunu'nun Ek Madde 1'deki amaç nedir ?

Tebligat Kanunu Ek Madde -1 ile yürürlüğe konulan düzenlemenin madde gerekçesi şu şekildedir;

Kat Mülkiyeti Kanununa tabi bulunan apartman ve sitelerde bağımsız bölüm sahiplerini bir araya getirmek, ortak giderlere katkılarını sağlamaktır. Usulüne uygun biçimde kat maliklerinin toplanmaması, ortak giderlerin toplanmaması ve icra takiplerinin dahi gereğince sonuçsuz kalması ya da çok gecikmesi tebligat yapılamamaktan kaynaklanmaktadır. Günlük hayatın zorunlu ihtiyacı olarak bu ek madde düzenlenmiştir.”

Madde gerekçesinde de anlaşılacağı üzere, bu düzenlemenin yapılmasındaki en önemli sebep, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulandığı alanlarda, site yönetiminde alınan kararların ve düzenlenen işletme projelerine ya da önem arz eden çağrı ilamlarına ilişkin tebligatların yapılmasında yaşanan güçlüklerdir. Bağımsız bölümlerini fiilen kullanmayan ve adreslerini yönetime bildirmeyen kat maliklerine, tebligatın geç ya da hiç yapılamaması neticesinde ortak giderlerin toplanamaması, işletme projelerinin tebliğ edilememesi nedeniyle gecikme Kat Mülkiyeti Kanunu madde 20 gereği uygulanabilen gecikme tazminatlarının işletilmesinde yaşanan sıkıntılar ve kat malikleri hakkında başlatılan icra takiplerinin geç sonuçlanması gibi sorunlar meydana gelmektedir. Bu da yönetimin işleyişinde ciddi sorunları beraberinde getirmektedir. Tebligat Kanunu Ek 1 Madde, kat mülkiyetinin kanununun uygulandığı hallerde tebliğ usulüne ilişkin anlamlı bir kolaylık getirilmesi ve ilgili sorunların çözülmesi amaçlanmıştır. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi apartman ya da site yönetimine ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu konudaki tebligatlar, bağımsız bölüm sahibinin bildirdiği bu adrese yapılır.

Kat malikinin bildirdiği bir adres yok ise tebligat nasıl yapılmalıdır ?

Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde ise bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde herhangi bir kira sözleşmesine bağlı olarak kiracı sıfatıyla oturana ya da herhangi bir sözleşme ile bağlı olmadan fiilen oturana elden imza karşılığı yapılabilir. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Tebligat Kanunu Ek 1 Madde, önemli bir boşluğu doldurmakla birlikte, şayet ilgili bağımsız bölümde fiilen kimse oturmamakta ise, ne yapılacağına ilişkin hüküm içermemekteydi. Fakat, daha sonra eklenen bir düzenleme neticesinde, bağımsız bölümde fiilen oturan bulunmaması halinde ilan tahtasına asılan tebligat örneklerinin bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılacağı kabul edilmiştir. İlan tahtasına tebligatın asılması site yönetim kurulu veya başkaca kat malikinin bulunduğu bir tutanak ile gerçekleştirilmesinin mahkeme huzurunda ispat külfetini kolaylaştıracağı kanaatindeyiz. Ayrıca yine tüm çağrı ilamlarının, işletme projelerinin de bağımsız bölümün bulunduğu adrese iadeli taahhütlü mektup ile gönderilmesi, ilan tahtasına da tutanak eşliğinde asılması yönetimin işleyişini kolaylaştıracaktır.
 
Üst