Bilgilendirme Site Yönetimi Nedir? Kimlerden Oluşur?

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
Site yönetimi nedir ve kimlerden oluşur?
Anagayrimenkulde sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölümün olması durumunda site yönetimin oluşturulması kanunen zorunlu oluyor.Seçilen site yöneticisi veya yönetim kurulu, sitenin düzeni ve site sakinlerinin refahı için alınan kararları uygulamaya aşamasında etkili oluyor.
Site yönetim seçiminin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin yasal hükümler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alıyor.Kanunen site yönetimi, kat malikleri genel kurul toplantısında seçiliyor. Kat maliklerinden yönetime bir veya birden fazla kişinin aday olması durumunda, yönetime kimin atanacağı kat maliklerinin oyları ile belirleniyor.
Site yönetimi yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre, site yönetiminin oluşturulabilmesi için ilk olarak binada kat maliki olan kimselerin en az 3'te 1'inin "Genel Kurul" çağrısıyla toplantı yapılıyor.
Söz konusu toplantı çağrısının ise, belirlenen toplantı tarihinden en az on beş gün öncesinde yapılması gerekiyor.
Toplantı günü, kat malikleri ile yapılan toplantıda yönetim seçimi için adaylığını koyan kat malikleri için oylama yapılıyor. Kat maliklerinin salt çoğunluğu yani yüzde 51'inin kararı ile yönetim kurulu ya da yönetici seçilmiş oluyor.
Yönetime bir kişi atanmışsa, kişi "Yönetici" adı veriliyor.Ancak yönetime en az üç kişi atanmışsa "Yönetim Kurulu" unvanına sahip olunuyor.
 
Üst