Bilgilendirme Noter Gürültü İhtarname Örneği

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
İHTARNAME


DÜZENLEYEN:
……………………. APARTMANI YÖNETİMİ

ADRES:


MUHATAP:
İSİM SOYİSİM:
ADRES:


KONU: Dairenizde yapılan aşırı gürültüden apartman sakinlerinin rahatsız olması hakkındadır.


A Ç I K L A M A:

  • Sayın muhatap yukarıda adresiniz olarak belirtilen yerde ikamet etmektesiniz. Apartman Yönetimi’ne yapılan şikâyetlerde dairenizden aşırı gürültü yapıldığı tarafımıza bildirilmiştir.
  • Gerek 4731 sayılı Türk Medeni kanununun 737. maddesi gerekse de Kat mülkiyeti Kanununa göre Komşuluk hakkı gereğince dairenizin aşırı gürültü yapmaktan kaçınması gerekmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK 18 vb.) göre apartmanda, huzur bozup uyku kaçıracak kadar “çekilmez hal” alan gürültü yasak olup “Komşuyu rahatsız etmemek” yasal bir yükümlülüktür. Kiracı ve ev sahibi fark etmeksizin aynı yasal yükümlülüklere tabidirler.
  • Sayın muhatap işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren dairenizden belirli zamanlarda yapılan aşırı gürültünün giderilmesini, aksi halde Apartman sakinlerinin toplayacağı imza karşılığında dairenizden tahliye edilebileceğiniz i, aleyhinizde 4731 sayılı Türk Medeni kanununu ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.26.09.2019
SAYIN NOTER;
Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataplara memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederiz

İHTAR EDEN
Ad - Soyad - İmza
 
Üst