Kira Sözleşmesi Genel Koşulları

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
Borçlar kanunda geçen maddelere dayanarak hazırlanır ve neredeyse bütün kira sözleşmelerinde standart ve benzer maddelerden oluşur. Genellikle yukarıda bahsedilen borçlar kanununun ilgili maddelerinin bir özeti şeklinde yer alır. Kiracı ve ev sahibi arasındaki hukukun genel özeti olarak da düşünülebilir.

Kira sözleşmelerinde özel koşullar tamamen ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmayı ifade eder. Yani, başka bir deyişle kiracı ve ev sahibi üzerinde anlaştıkları standart dışı tüm konular burada yazar.

Özel koşullara en fazla kullanılan maddeleri örnek olarak sıralarsak:

  • Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
  • Kiralanan, kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
  • Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.
  • Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenir.
  • Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde teknik olanaksızlar hariç yaptıracaktır.
  • Kiracı, üç gün içinde aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.
(Not: Kira sözleşmesinde özel şart olarak belirtilmiş olsa bile Borçlar Kanunu 344. Maddesinde, kira ödemesinin zamanında yapılmaması durumunda faiz vb. ek yaptırımların yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Yani, kira ödemesi zamanında yapılmadığı için faiz uygulanamaz.)
 
Üst