Corona Virüse Karşı Dezenfekte Yaptırmak

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
Apartman, Site Yöneticilerinin ve Yönetim Kurullarının Sağlık Tedbirleri Alma (CORONAVIRUS/COVID-19) Sorumluluğu


Son günlerde, dünyada ve ülkemizde en başta sağlık sorunu haline gelen Coronavirus (Covid-19) salgın hastalığı hepimizi olumsuz olarak etkilemektedir. Dünyada birçok insan bu virüsten olumsuz şekilde etkilenmiş ve hayatını kaybetmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen coronavirus’un etkilerinin önlenmesi için olayın daha en başından beri Sağlık Bakanlığımız tarafında tüm önlemler alınmış, toplumumuzun bu önleyici tedbirleri uygulaması gerektiği açıklanmıştır.
Toplu yapılar, siteler, rezidanslar gibi ana gayrimenkuller çok fazla insanın birlikte yaşadığı ve ortak alanlarda birbirleri ile temas kurmaktan kaçınamadıkları yerlerdir. Spor salonu, sosyal donatı alanları site yönetim kurulu kararı ile kapatılmış ve kullanılmıyor olsa dahi, asansör, sahanlıklar, merdiven tırabzanları, bağımsız bölüm zil tesisatı, tuşları gibi yerler takibini yapamadığımız kişilerce günde defalarca kullanılmaktadır. Bu alanlardaki hijyenin sağlanması ve riskli yerlerin dezenfekte edilmesi kaçınılmazdır.

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 35’te yöneticinin/yönetim kurulunun görevleri ve yetkileri hüküm altına alınmıştır.


Sağlık Tedbirleri Konusunda Yöneticilerin Görevleri
Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:
h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;

Madde 35/h fıkrasında yöneticinin/yönetim kurulunun kat malikleri yararına olan hususlarda gerekli tedbirleri alması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Bu önlemlerin alınmasında harcanacak tüm giderler site yönetimi hesabından karşılanacak ve ivedilikle yerine getirilmesi gerekecektir.

Sağlık bakanlığının uyarıları dikkate alınarak, site giriş ve çıkışlarında gerekli önlemlerin alınması, asansör biniş ve çıkış alanlarında el dezenfekte ürünleri yerleştirilmesi, zil tuşlarında hijyenin sağlanması gibi bir çok tedbir alınarak nüfus çoğunluğu bazen bir kasaba nüfusunda olan sitelerin ortak yaşamında bu salgın önlenebilir. Site yönetim kurullarının sorumluluğu dolayısıyla ilgili tüm tedbirler ivedilikle alınması gerekmektedir.

Site çalışanları, çoğunlukla fiziki olarak çalışma yaptıklarından (temizlik görevlisi, teknik görevli, güvenlik görevlisi vs) bu salgın hastalığa kolay yakalanabilme olasılığını göz önünde bulundurularak site yönetimince gerekli tedbirlerin alınması, muhasebe ve idari işlerde çalışan personelin evden çalışması, fiziki olarak çalışan personelin ise tüm tedbirler alınarak belki de haftanın bazı günleri çalıştırılması üzerine gerekli koşullar sağlanmalıdır. Bu gibi iş hukuku alanı konularında her site yönetiminin hukuki danışmanlık almış oldukları avukattan, gerekli yönlendirme ve alınması gereken hukuki tedbirleri sormalarını öneririz.
 
Üst