Bina Yönetimi Nasıl Oluşturulur, Mahkeme Dışarıdan Yönetici Nasıl Atayabilir?

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa yönetici atanması mecburi olmaktadır. Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verilebiliyor; bu kimseye Yönetici, kurula da Yönetim kurulu deniyor. Bina yönetimi her takvim yılında yönetim planına göre yapılan kat malikleri kurulu olağan toplantısında yeniden seçilir. Görev süresi içerisinde herhangi bir problemin yaşanması dolayısı ile yöneticinin görevinden ayrılması İstifa etmesi gibi durumlarda olağanüstü kurul istenildiği zaman toplanarak, yeni yönetici atayabilir. Peki kimse yönetici olmak istemez ise ne yapılır. Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlar ise, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine gayrimenkule bir yönetici dışarıdan atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olmaktadır. Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.
 
Üst