Güncel Apartmanda Kedi Köpek Beslenmesi Hakkında Lehe ve Aleyhe Dayalı Bilgiler

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
Apartman ve Sitelerde Kedi köpek beslenmesinin yasak olduğunu söyleyen yöneticilerin rahatsızlık duyduğunu söyleyen komşuların sürekli sorunu haline gelen kedi ve köpek beslenmesi yasaktır diye gelen şikayetler doğrultusunda Siz değerli Hayvanseverlere kedi ve köpek beslenmesinin yasal olduğu sadece yönetim planında yazmıyor ise gelen tüm şikayet ve uyarılara kulak dahi asmamanız adına sizlere bu makalemizi yazıyorum.

A) Lehe dayalı bilgiler

1) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun beşinci fıkrasında bakıma muhtaç olan hayvanların evden atılamayacağına dair bir madde bulunmaktadır. Yani, ev hayatına alışmış, yaşlı veya sağlık sorunları olan hayvanları sokağa atmak suç oluşturmaktadır.
2) Avrupa Birliği Uyum Yasalarına göre hazırlanan ve 2004 yılında TBMM’de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu’na göre tüm hayvanların korunma ve barınma hakları vardır. Evlerde beslenen evcil hayvanlar, sahipleri tarafından tüm sorumlulukları alındığı ve yükümlülükleri yerine getirildiği takdirde ev ortamında beslenebilir.


3) Yönetim ile Mahkeme aşamasına gelindiyse, Apartmanın diğer sakinlerinin hayvandan rahatsız olup olmadığına bakmalı. Sorun gürültüden kaynaklanıyorsa, gürültü tespiti için bilirkişi tespiti gereklidir. Bu noktada kedi ve köpek sahibinin dikkat etmesi gereken önemli ayrıntılar vardır. Gürültü tespit için şikayetçi olan daire sakininin bulunduğu daireden yapılmalıdır. Hayvanın havlaması sürekli olmadığı gibi hayvan sahibi seyrek havlamalara itiraz etme hakkına sahip. Şikayetin geçerli olması için gürültünün sürekli olması ve belli bir desibelin üzerinde olması zorunludur.

4) “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamaz” Anayasamızın 90. Maddesine göre yukarıda belirttiğimiz hususlarla hukuken bağlı olmaktayız.


B) Aleyhe dayalı bilgiler

1) Yargıtayın bu konuya ilişkin verdiği kararlar maalesef ki aleyhe dayalıdır. Yargıtay, "Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28. maddesine göre bütün kat maliklerini bağlayıcı sözleşme niteliğinde olan yönetim planında, bağımsız bölüm ve eklentilerinde kedi, köpek gibi hayvanların beslenmesi açıkça yasaklanmışsa, bağımsız bölümde beslenen köpek çevresine rahatsızlık vermemiş olsa bile uyuşmazlık halinde mahkemece yönetim planının uygulanması zorunludur.

Eğer komşularınız bu durumdan rahatsız değilse hukuki yol bir an önce (olağanüstü) kat maliki kurulunu toplantı yapmasını sağlamak üzerine işlemler başlatmanızdır. Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı gündemide bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. 5/4 Çoğunlukla yönetim planından bu ibareyi çıkartmaya yönelik veya kat malikleri kurulunca müsaade edilmesine yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz. Eğer dava sürecine girmek isterseniz lehinize belirtilen noktaları kullanma imkanınız sadece süreci uzatabilir.
 
Son düzenleme:
Üst