Güncel Apartman Kuralları

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
Her apartman ve Site'de huzur ve sukut'un sağlanması için belli başlı yasalara uygun kurallar vardır. Apartman kuralları kat mülkiyeti kanununu ve kabahatler kanununda'da yer almaktadır. Apartmanlarda genel olarak uyulması gereken kuralları derledik bu konumuzda.

apartman_gurultu_yonetmeligi_2018_h43707_183cc.jpg


APARTMAN KURALLARI

Sayın Apartman Sakinleri
Komsuluk çatısı altında bir arada yasamak her daire sakini için önemli olan kuralların düzenlenmesiylesaglanabilir. Ancak tüm sakinler aynısekilde iyi bir ortak yasam için çaba gösterdiklerinde apartman vedairenin gerçek bir yuva olabilecegi fikrimize katılıyorsunuzdur. Lütfen takiben sunulan maddeleri sizin vekomsularımızın davranıs biçimini belirleyen ve sınırlayan birer yöntem olarak kabul edin.

1. Rahatsızlık verebilecek gürültülere neden olmaktan kaçının. Özellikle de yasal olarak korunangece saatleri (22.00 – 06.00) ve dinlenme saatleri (is günleri 06.00 – 07.00 ve 20.00 – 22.00 ve genelolarak Pazar günleri ve tatil günleri) esnasında. Öglen dinlenme zamanı 13.00 – 15.00 saatleri arasıolarak belirlenmistir.

2. Dairelerde müzik çalma süresi günde en fazla bir saat olup 20.00 – 09.00 ve 13.00 – 15.00
arasında yapılmamalıdır. Bu kuralların dikkate alınması ve gerektiginde komsulardan izin istemeninicap ettigi bilinmelidir. Davul elektronik gitar ve gayda vb. yüksek sesli çalgılar evde çalınabilecektürde enstrümanlardan olmayıp diger apartman sakinlerinin haklarına riayet etmek adına apartmandairelerinde çalınmalarına izin verilememektedir.

3. Ailenizle birlikte apartmanı tesisi ve diger donatımları itinalı kullanarak tüm yasam alanımızın herdaim bakımlı görünmesine katkıda bulunabilirsiniz.

4. Apartman temizligi için apartman sahibi genellikle bir temizlik sirketi görevlendirmektedir. Temizliküçüncü kisilere devredilmediyse veya baskasekilde çözülmediyse sırayla apartman sakinleritarafından yapılmalıdır. Bina girisleri koridorlar bodrum ve donatımlar düzenli olarak temizlenmelidir.
Lütfen her zaman uygun temizlik maddelerini kullanınız. Temizligin talimatlara uygun olarak
yapılmasıiçin belirtilen alanların düzenli olarak iyice havalandırılmasıgerekmektedir.

5. Size ayrılan tavan aralığı veya bodrum çöplük olarak degil depo olarak kullanılmalı ve yine düzenliolarak temizlenmeli ve havalandırılmalıdır. Bodrum bölgesinin “nemli bir ortam” oldugu ve sadecekısıtlı süre stok tutmaya uygun olduğu açıkça belirtilmistir.

6. Her türlü çöp (kül süprüntü sise teneke kutu mutfak çöpü vs.) sadece öngörülen çöp bidonlarınadökülmelidir tuvalet klozetine veya gidere bosaltılması kesinlikle yasaktır. Aynısekilde yemek artıklarıgibi maddeler. hayvan beslemek için camdan atılmamalıdır. Örneğin güvercinlerin bir apartmanıbüyük ölçüde kirletebileceklerini ve yerde kalan yemek artıklarının sıçan ve digerhasaratlarıçektiğinilütfen unutmayınız. Hasaratgördügünüzde derhal apartman görevlisini bilgilendirmenizi rica ederiz.

7. Özel çöpleri (büyük çöpler) büyük çöp toplama günü gelene kadar kilerinizde veya bodrumunuzdastoklamanız gerekmektedir. Ancak yangına yol açabilecek veya kolay yancıesyaları depolamayın veher zaman diger konularla iliskili olarak da yangın önleme talimatlarınıdikkate alın. Mobiletler de bukapsamdadır unutmayınız.

8. Özellikle bisikletler bebek arabaları veya oyuncaklar gibi büyük nesnelerin engel teskil edebileceksekilde bırakılmaması gerekmektedir. Bu gibi esyalarıyürüyüs alanına binanın merdivenlerine koridora veya kiler ile bodrum koridoruna bırakmayınız. Toplu alanlar buna müsait degilse böyleesyalarınızı size kiralanan alanlara (daire kiler veya tavan aralıgı) bırakınız.

9. Lütfen yabancıların binanıza girmelerine engel olunuz. Kiler tavan aralıgı ve avlu kapıları herzaman kapalı tutulmalıdır. Ayrıca merdiven dairesindeki kilerdeki ve tavan aralıgındaki pencerelergeceleri fırtınalı ve yagmurlu havalarda ve soguk mevsimlerde (donun hasara neden olmasınıönlemek için) kapalı tutulmalıdır.

10. Mevcut çamasır yıkama ve kurutma mekanları veya diger ortak alanlar tüm kiracılar tarafından aynızamanda kullanılamamaktadır. Bunun için bir kullanım düzenlemesine uyulmalıdır. Komsularınızınkullanımına ve kendi kullanımınıza sürekli hazır olabilmeleri için tüm cihazları ve ekipmanları lütfenözenle kullanınız. Lütfen çamasır kurutmak için geçerli olan kuralları da dikkate alınız. “Küçükçamasırlarınızı” kurutmak için istisnai olarak ortak çamasır kurutma mekanını kullanmayarak bunlarıbalkonunuza asacak olursanız çamasırları lütfen balkon korkulugunu asmayacak sekilde asınız.

11. Genel düzenlemeler ve güvenlik düzenlemeleri baglamındaasagıdaki hususlara
uyulmasızorunludur: Tüm resmi talimatlar (özellikle de emniyet ve inzibat müdürlügü tarafındanbelirlenenler) apartman düzenlemesinde yer almasa bile sakinler tarafından dikkate alınacaktır. Kilere tavan aralıgına ve benzeri mekanlara mum ile girilmemelidir. Yangınları önlemek amacıyla paketleme malzemeleri kagıt ve gazete tomarları yataklar hasır çuvalları büyük gıda stokları gibikolay alev alan nesneler kilere ve tavan aralarına koyulmamalıdır.

12. Daire sahibi yapısal degisiklik yapma isteginize açıktır ancak bu gibi degisiklikler daire sahibininonayını gerektirmektedir.
Daire sahibinden onay alındıgı durumlarda asagıdaki hususların dikkate alınması gerekir:
Nakliye ve hizmetlerden dogan masrafları kiracı karsılayacaktır. Alınan onaydan sonra yapılacak olançalısmalar teknik kurallara uygun olarak bir uzman tarafından yapılacaktır. Çalısmalardandoğanhasarlardan ve daha sonra bu çalısmaların etkisiyle meydana gelecek olan hasarlardan kiracısorumludur. Kiracı onaydan sonra daire sahibinden masraf tazmini degeriyilestirmesi veya kiratenzilatı talep edemez. Daireyi bosaltırken – hangi nedenden ötürü olursa olsun – kiracı masraflarıkarsılamak suretiyle daireyi eski haline getirecektir. Sartlara uyulmaması bina veya sakinlerin tehlikealtına girmesi ev arkadaslarının veya komsuların rahatsız edilmesi ya da herhangi baskasekildeanlasmasızlıklarındogmasıdurumunda onay iptal edilebilir.

13. Bu apartman kuralları sizinle imzalanan kira sözlesmesinin bir parçasıdır. Apartman görevlisiningörevlerinden biri tüm sakinlerin huzuru için bu kurallara uyulmasına saglamaktır. Lütfensözlesmenize uygun davranarak çesitli sorumlulukları olan apartman görevlisine bu görevleriniyerine getirirken yardımcı olunuz.

14. Apartman kurallarına uyulmaması veya bunların dikkate alınmaması sonucunda dogan tümhasarlardan ve ihbar zorunluluguna uyulmamasından dogan tüm zararlardan apartman sakinisorumlu tutulacaktır.
 
Üst