Bilgilendirme Apartman Görevlisi Maaşı Hesaplama 2019

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
Apartman görevlileri yani kapıcıların 2019 yılı için net ücreti nasıl hesaplanmalıdır. Vergiye tabii olmadığı için damga vergileri düşüldüğünde asgari ücretin biraz daha üzerinde maaş verilmektedir. 100 binlerce Apartman görevlisinin beklediği 2019 yılı maaşları

2019 yılı asgari ücret brüt 2.558 TL (İki bin beş yüz elli sekiz Türk Lirası) Net olarak da 2.020 TL (iki bin yirmi Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Asgari ücret geçen yıla oranla %26,05 arttı ve 417 TL (dört yüz on yedi Türk Lirası) Zam yapıldı.

Apartman Görevlileri (Kapıcılar) İçin 2019 yılı net maaşları aşağıdaki gibidir.

Brüt Ücret: 2.558 TL

Kesintiler:
Sigorta Pirimi: 358,12 TL
İşsizlik Sigorta Primi: 25,58 TL
Toplam Kesintiler: 383,70 TL

Yani Brüt Ücret 2.558 TL - Kesintiler Toplamı 383,70 TL = Net Ücret: 2.174,30 TL
 
Son düzenleme:
Üst