Alt komşunun sürekli alttan tavana vurmasi

Çağan

Yeni Kiracı
Çevrimdışı
Merhaba oturduğum binada alt komşu sürekli tavana vurmakta ,kapı carpmalari, küfürlü konuşmalar gibi huzursuzluk vermektedir.2 ve 5 yaşında iki oğlum var..Çocuklarım çok ses yapan çocuklar değiller ve oyun odaları var..Ev sahiplerini aramama rağmen sonuç elde edemedim..Ne yapmam gerekiyor
 

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
Merhabalar; konuyla ilgili yönetim veya bireysel olarak siz ihtar çekebilir akabinde devam ederse konuyu yargıya taşıyabilirsiniz.

İlgili maddeler;

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU (Madde 18 - Madde 25 - Madde 33)

Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur” şeklinde hüküm kurularak kat maliklerinin borçları gösterilmiştir.

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU (Madde 36)

Başkalarının huzur ve sükununu bozacak derecede gürültüye sebep olmak Kabahatler Kanunu’nda “Gürültü” başlığı altında düzenlenmiştir. “(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. (2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu sebeple gürültüye sebep olan komşularla konuşularak sorunların çözülememesi halinde ilk olarak kolluk görevlilerine (polise) veya zabıta görevlilerine şikayet edilerek idari para cezası verilmesi sağlanabilir. Ancak komşu, para cezasına rağmen hala gürültü yapmaya devam ediyorsa dava yoluna gidilmelidir.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU (Madde 123)

Sürekli gürültü çıkararak komşuları rahatsız edenler hakkında savcılığa başvurularak suç duyurusunda da bulunulabilir. Zira kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 123. maddede: “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.”şeklinde düzenlenmiştir.

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU (Madde 737)

Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.
 
Üst