Çözüm bekliyor Alt komşudan gelen cinsel sesler

ahmet34

Yeni Kiracı
Çevrimdışı
Merhabalar alt komşumuzun cinsel seslerine maruz kalmaktayız hemen hemen her hafta sonu alt komşumuzun cinsel sesleri bizi oldukça rahatsız etmekte daha önce yöneticimiz bu konuyla ilgili genel bir gürültü uyarısında bulundu fakat apartmanımız yeni olmasının yanı sıra apartmanımızda ses yalıtımı yapılmamıştır en ufak sesler diğer dairelere yansımakta öyle olduğu içinde alt komşumuzun cinsel seks sesleri bizim yatak odamızda duyulmakta bu konuyla ilgili nasıl bir yaptırımımız olabilir yöneticimiz biraz pasif ve utangaç kalıyor konuyla ilgili sürekli çıkan sesler ailemizin psikolojisini de olumsuz etkilemekte bu konuyu nasıl çözümlendirebiliriz ? konuyla ilgili yan dairemizde aynı şekilde şikayetçi. Etkili ve kalıcı çözüm olarak ne yapmamızı önerirsiniz ?

Adilenaşit.jpg
 
Son düzenleme:

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
Merhabalar;

Konuyla ilgili olarak öncelikle yaşadığınız konu oldukça hassas olup 1-) Apartman yönetimi olarak PTT üzerinden ihtar çekilmesi sorun devam ettiği takdirde 2-) Noter üzerinden gürültü ihtarı çekilmesi gerekebilir. Yöneticinizi bu konu ile ilgili olarak yönlendirebilirsiniz.

Ayrıca binanızın yeni olması ile birlikte ses yalıtımı muhakkak yapılmıştır. Eğer yapı kullanım ruhsatı alınmış ise “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 5.maddesine göre, Yapı ruhsatı alan ve Akustik Proje kapsamı dışında kalan yapılar için zorunludur.

Mimari akustik rapor incelemesi isteyebilirsiniz. Akustiği sağlanmamış ise Yüklenici firmaya bu konuda yaptırımınız olabilir. Bununla ilgili mutlaka akustik rapor çıkartmanız tavsiye olunur.

Daha hızlı bir çözüm için ise aşağıdaki kanun maddelerini inceleyip ilgili madde üzerinden ihtar çektirebilirsiniz yöneticinize.

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU (Madde 36)

Başkalarının huzur ve sükununu bozacak derecede gürültüye sebep olmak Kabahatler Kanunu’nda “Gürültü” başlığı altında düzenlenmiştir. “(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. (2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu sebeple gürültüye sebep olan komşularla konuşularak sorunların çözülememesi halinde ilk olarak kolluk görevlilerine (polise) veya zabıta görevlilerine şikayet edilerek idari para cezası verilmesi sağlanabilir. Ancak komşu, para cezasına rağmen hala gürültü yapmaya devam ediyorsa dava yoluna gidilmelidir.

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU (Madde 18 - Madde 25 - Madde 33)

Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur” şeklinde hüküm kurularak kat maliklerinin borçları gösterilmiştir.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU (Madde 123)

Sürekli gürültü çıkararak komşuları rahatsız edenler hakkında savcılığa başvurularak suç duyurusunda da bulunulabilir. Zira kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 123. maddede: “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.”şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca gürültüye neden olma ayrı bir suç olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 183. maddesinde: “ İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”şeklinde düzenlenmiştir.

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU (Madde 737)

Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.
 
Son düzenleme:

Pandemi

Yeni Kiracı
Çevrimdışı
Ses nereden geliyorsa rahatsızsanız gidip ses yalıtımı yaptırın. İnsanların doğal hakları bunlar. müteahit yalıtım yapmamışsa sizde yalıtımsız bir daire tercih etmiş oluyorsunuz ve maalesef her koşulu kabul etmiş oluyorsunuz..
 
Üst