Çöp ve Temizlik Sorunları

Çöp toplama saatlerine uyulmaması ve yönetimin yaptırımları. Temizlikten doğan şikayetler ve Sorunlar bölümü
Üst